Inkluderande verksamhet med NPF-anpassning som modell

Inkluderande verksamhet med NPF-anpassning som modell är en metod där din förening får beprövade verktyg för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten genom att bättre kunna bemöta, hantera och läsa av individer och grupper.

Guidning steg för steg

Du får hjälp av en processledare som guidar föreningen i arbetet steg för steg. Metoden bidrar till en trygg, genomtänkt och tydlig verksamhet.
Genom att anpassa verksamheten för aktiva med neuropsykiatrisk funktions- nedsättning (NPF), så får man en verk- samhet som är bättre anpassad för alla. Det är principen för den här metoden.

Varför ska vi använda metoden?

Studier visar att NPF-anpassad verksamhet är bra för i stort sett alla barn och unga.

  • Välkomnar och gör föreningen mer attraktiv.
  • Ger föreningen en tydlig grund för att kvalitetssäkra att alla är välkomna.
  • Trygga, kompetenta och förutsägbara ledare.
  • En engagerande, inspirerande och attraktiv verksamhet där många väljer att stanna kvar.

Nedan kan du ladda ner ”NPF säkra övningar på träningen”

Här kan du läsa mer om hur du kan använda metoden.

Metoden är utvecklad av RF-SISU Gävleborg och Måns Lööf, legitimerad sjuksköterska, föreläsare och folkbildare inom NPF och baseras på hans koncep ”Den förutsägbara ledaren”.
mansloof.se