Bidragsansökan

Vår vision är att de pengar vi samlar in ska kunna omsättas till så mycket NPF-anpassade idrottsaktiviteter som möjligt – för så många barn och unga som det bara går. En viktig del av vår verksamhet handlar därför om att ekonomiskt och på andra sätt stötta egna och andras initiativ. Vi kan ge bidrag till en enskild aktivitet, en NPF-anpassad verksamhet, NPF-utbildning av ledare eller något annat som gör direkt nytta för vår målgrupp.

Följande kriterier behöver vara uppfyllda för att vi ska kunna ge ett bidrag:

  1. Aktiviteten är specifikt för eller anpassad för NPF.
  2. Den är öppen för och vänder sig till flera eller många barn/unga.
  3. Arrangören är en registrerad förening där minst en ledare har NPF-kompetens (utbildning eller tidigare erfarenhet).
  4. Det framgår tydligt vad ett eventuellt bidrag kommer användas till och det bifogas en budgetkalkyl tillsammans med ansökan.
  5. Genom ett bidrag förbinder sig den sökande att, efter genomförd aktivitet, göra en återrapportering med text och bilder/video som Viggo Foundation får rätt att publicera.

Du kan ansöka genom formuläret nedan (bifoga budgetkalkyl som separat pdf) eller mejl till bidragsansokan@viggofoundation.se. Om du ansöker via mejl vill vi ha en kort ansökan som innehåller samma uppgifter som formuläret.

Ansökningar kan lämnas in när som helst under året och behandlas av vår styrelse två gånger per år: de ansökningar som kommit in till och med mars under april månad, och de som kommit in till och med september under oktober månad. Återkoppling sker så snart som möjligt efter att styrelsen har haft sitt möte.

Bidragsansökan

5 + 1 =