Att skapa en inkluderande förening via NPF modell

Om vi anpassar en verksamhet för de som har störst behov av framförhållning, struktur och tydlighet, får vi en verksamhet som är bättre anpassad för alla. Det är principen för Den förutsägbara ledaren. I en grupp finns alltid olika individer med olika behov och förutsättningar. Genom att skapa en miljö och ett ledarskap som är strukturerad och tydlig gynnas inte bara barn och ungdomar med NPF, utan även resten av gruppen.

Detta synsätt har en positiv inverkan på idrotten som helhet. Genom att erbjuda en verksamhet som är anpassad för alla, främjas en kultur av inkludering och respekt. Alla barn och ungdomar får möjlighet att delta på lika villkor och känna sig välkomna och accepterade i gruppen. Detta skapar en positiv och trygg atmosfär där alla kan utvecklas och trivas.

För individen med NPF kan anpassningar och tydlig struktur ha betydande effekter. Genom att skapa förutsägbarhet och ge tydliga instruktioner minskas osäkerheten och stressen som kan uppkomma på träningen. Detta gör det lättare för individen att fokusera på att utveckla sina idrottsliga färdigheter och uppnå sina mål. Dessutom kan en anpassad verksamhet bidra till att stärka självförtroendet och den positiva självuppfattningen hos idrottaren med NPF.

Att inkludera eller att man inkluderar är något vi ofta tänker att vi gör. Inkludering tydliggör vilka grundvärderingar vi har och vilka normer man har i en förening. Viktigast kanske inte är att vi inkluderar utan mer HUR?

2021 ville Gävle Judoklubb skapa en NPF anpassad förening där man inte bara i nuvarande styrelse och ledargrupp utan något som följde klubben i framtiden.

Tillsammans med stöd från Viggofoundation, Måns Lööf och RF Sisu Gävleborg så skapades grunden till ”Inkluderande verksamhet med NPF- anpassning som modell”

Idag finns modellen klar och det finns ett tydligt material som är framtaget som man på ett enkelt sätt tillsammans med sin lokala idrottskonsulent på RF – SISU göra arbetet.

Du får hjälp av en processledare som guidar föreningen i arbetet steg för steg. Metoden bidrar till en trygg, genomtänkt och tydlig verksamhet.

 

HUR LÅNG TID TAR ARBETET?

  • Möte med styrelsen om förankringsarbetet: Ca 1,5 timme
  • Föreläsning/kunskapspass: Ca 2,5 timme
  • Kick-off-film och workshop där berörda ledare får ”översätta” metoden till den egna verksamheten och ta fram checklistor för vad alla ska göra och tänka på innan, under och efter varje träningspass till exempel: Ca 4 timmar
  • Uppföljning: Efter behov

Ta kontakt med din lokala RF SISU idrottskonsulent om du är intresserad av att höra mer om hur metoden skulle kunna användas i just din förening. Att anpassa verksamheten för att inkludera fler är ett arbete som egentligen passar alla!