Vårt ändamål

Varför vi stöttar idrott för barn och unga med NPF.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ett samlingsnamn för en rad olika diagnoser, exempelvis autism, asperger, ADHD, ADD, tourettes syndrom, OCD, dyslexi eller dyskalkyli. Många i gruppen lider av depression, ångest och en negativ självbild som formats efter återkommande upplevelser av misslyckanden i skolan, med klasskompisar, inom idrott och andra sociala sammanhang.

Alla mår bra av motion och fysisk aktivitet. Det motverkar stress, ångest, depression och minskar risken att drabbas av välfärdssjukdomar. Det förbättrar också uthållighet, sömnkvalitet, minne och inlärningsförmåga. Forskning visar att barn och unga med NPF mår extra bra av fysisk aktivitet, eftersom det bland annat ökar mängden syre och dopamin i blodet vilket minskar några av svårigheterna.

Många barn med NPF faller mellan stolarna i det ordinarie idrotts- och föreningslivet. Detta eftersom de inte klarar av att träna med de neurotypiska barnen, men även för att de inte heller har tillräcklig eller rätt typ av funktionsnedsättning för att få plats inom parasporten.