Om Viggo IF

Viggo IF är en idrottsförening och stolt det av Viggo Foundation. Vårt huvudsakliga mål är att skapa möjligheter för barn och unga med autism, adhd och liknande funktionsvariationer att delta i anpassade och inkluderande idrottsaktiviteter.

Bland de aktiviteter vi arrangerar finns bla. det årliga Viggoloppet, ett löpevenemang på flera platser runt om i landet, simskola, golfskola & Viggos Summercamp, ett sommarläger för barn med NPF och deras familjer.

Vår ambition är att erbjuda en trygg och stödjande gemenskap där barn och unga med NPF kan träffa andra i liknande situationer, finna stöd och skapa meningsfulla minnen. Genom våra aktiviteter främjar vi inte bara fysisk hälsa utan även välbefinnandet hos en grupp som ibland faller mellan stolarna i det konventionella idrottslivet.

Viggo IF strävar efter att vara mer än en idrottsförening; vi är en del av Viggo Foundations arbete för att främja neuroanpassade idrottsverksamheter och aktiviteter för barn och unga med NPF. Tillsammans strävar vi mot en framtid där kompetens kring neuroanpassad idrott blir en självklarhet inom det svenska föreningslivet.

Du kan stödja vårt arbete genom att ge en gåva, bli sponsor, partner eller inleda ett samarbete med NPF-anpassade verksamheter och aktiviteter.

Styrelsen Viggo IF

Helene Wigren

Helene Wigren

Anna Eriksson

Anna Eriksson

Sandra Eriksson

Sandra Eriksson